YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sürekli Eğitim Uygulama ve
Araştırma Merkezi

Bizi Arayın : (0212) 236 85 70
23.03.2024

İŞ ANALİZİ UZMANLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI (UYGULAMALI)

Eğitim Tarihi:

Başlangıç : 23.03.2024
Bitiş : 28.04.2024

Eğitim Yeri :

Yıldız Teknik Üniversitesi
Yıldız, Beşiktaş, İstanbul

Eğitim Süresi :

60 Saat (09:00 – 14:00) – Yüz yüze eğitim

Toplam Ücret:

13.500 TL ( KDV Dahil)

Ön Kayıt Formu

Eğitim Detayları

1. IIBA® İş Analizine Giriş ve Yetkinlikler

İş Analizi ve ilişkili kavramlar IIBA tarafından verilmiş tanımlara sağdık kalınarak açıklamıştır. Akademik tanımların yanı sıra eğitmen bir çok kavramı kendi tecrübelerinden ve sektörden örnekler vererek açıklamaktadır.


2. Case-Study Grup Çalışması : Bir İşletme Problemi

Bu uygulamada katılımcıları gerçeğe yakın bir işletme probleminin ortasına bırakıyoruz. Kök sebeplere inmeleri, yaratıcı çözümler geliştirmeleri gerekecek. Bu süreçte iş analisti yetkinliklerinin ne kadar önemli olduğu daha da iyi anlaşılıyor olacak.


3. Temel Kavramlar - İş Analizi Bilgi Alanları (BABOK Çatısı)

Bu bölümde eğitimin ilerleyen aşamalarında detayına girilecek olan, -İş Analizi Bilgi Alanları-'nın tamamı özet olarak açıklanmaktadır. Bu, hem BABOK hem de bu eğitimin teorik tarafı için bir çatı oluşturmaktadır.


4. En Önemli İş Analizi Tekniği : Süreç (İş Akış / Algoritma) Modelleme (UML İle)

Başarısız olan çoğu IT / yazılım projesi mevcut süreç ve to-be (gelecek) süreç detaylı şekilde analiz edilip, görselleştirilmediği ve üzerinde fikir birliği sağlanmadığı için başarısız olmaktadır. Süreç analizi ve modellemesi makro veya mikro düzeyde (yani sahada veya bir yazılım üzerinde) yapılabilir. Bu eğitimde verilen Süreç Analizi ve Modellemesi tekniği sadece bir görselleştirme tekniği değil, aynı zamanda mantıksal operatörleri kullanan, basit ama güçlü kurallardan örülü bir analiz tekniğidir. Bu tekniğin doğru ve kurallarına bağlı kalınarak kullanılması, hem mevcut sürecin detaylı bir şekilde çıkarılmasına hem de kaliteli bir to-be (gelecek) tasarımına olanak sağlamaktadır. Tekniğin gücü, kurallarına bağlı kalınması halinde, atlanan, gözden kaçan noktaları gösterip analisti yönlendirmesi ve analistin iteratif olarak bir süreç veya yazılımın DNA'sını ortaya koymasını sağlamasıdır. Yani salt bir görselleştirme tekniği değil aynı zamanda bir analiz tekniğidir.


5. Uygulamalarla Süreç Modelleme

Bu bölümde Süreç Analizi ve Modelleme Tekniği basitten zora uygulamalar üzerinden açıklanmaktadır. Uygulamalar soru cevap şeklinde gitmektedir. Öncelikle bir analistin çokça karşılaşabileceği şekilde bir süreç metni verilmekte, analistten bu metni ve süreci iyi bir şekilde anlayıp, verilen tekniği kullanarak modellemesi beklenmektedir.


6. Çıktı Üreten En Önemli 3 Teknik: Sequence Diyagram, Use-Case ve User Story

 • Sequence (Sıralama) Diyagram: Kullanıcı - sistem, sistem-sistem etkileşimlerini göstermekte kullanılan başlıca iş analizi tekniklerinden bir tanesidir. Bu önemli teknik başta süreç modelleme olmak üzere diğer tekniklerle beraber gereksinim ara yüzlerini oluşturarak analiz çıktılarının farklı açılardan hazırlanmasını ve doğrulanmasını sağlar.
 • Use Case (Kullancı Senaryosu) Diyagramları ve Tarifleri: Mockup çalışmaları ile desteklenerek, kullanıcı-sistem etkileşimlerini gösteren ve bir gereksinim dokümanının bel kemiğini oluşturan başlıca analiz teknikleridir. Bu ders ile analist, Use Case (Kullancı Senaryosu) çıkarmayı, ve Use Case Diyagram oluşturarak use caseler arası ilişki ve bağımlılıkları (include, extend, generalization) modellemeyi öğrenecektir.
 • User-Story (Kullanıcı Hikayesi): Özellikle “İhtiyaçların Ortaya Çıkarılması ve İşbirliği Süreci” inde kullanılan ve paydaş ihtiyaçlarını paydaş bakış açısıyla tarifleyen ancak çözümden bahsetmeyerek aslında gereksinimlere girdi oluşturacak bilginin toplanmasını/düzenlenmesini sağlayan önemli bir iş analizi tekniğidir. Kullanıcı hikayeleri vasıtasıyla analist, paydaşlarla ihtiyaç ve değer üzerinde mutabakat sağlar. Kullanıcı hikayeleri epiklerle beraber, planlama, backlog yönetimi ve agile'ın önemli yapıtaşlarını oluşturur. Kaliteli gereksinimlere ulaşmak için analistten beklenen kaliteli user storyler oluşturmak ve ancak sonrasında sadece bunlarla yetinmeyip bunları usecaseler ile detaylandırmaktır.


7. BABOK (Business Analysis Body of Knowledge) Müfredatı

 • Business Analysis Body of Knowledge İçeriği
  • İş Analizi Planlaması ve Izlenmesi
  • İş Analizi Yaklaşımının Planlanması
  • Paydaş Yönetim Yaklaşımının Planlanması
  • İş Analizi Yönetim Standartlarının Planlanması
  • İş Analizi Bilgi Varlıklarının (Çıktılarının) Yönetimi
  • İş Analizi Performans Geliştirme Alanlarının Belirlenmesi
 • İhtiyaçların Ortaya Çıkarılması ve İş Birliği
  • İhtiyaçların Ortaya Çıkarılmasına Hazırlık
  • İhtiyaçların Ortaya Çıkarılması
  • İhtiyaçların Onaylanması
  • İhtiyaçların İletişimi
  • Paydaş İşbirliğinin Yönetilmesi
 • Strateji Analizi
  • Mevcut Durum Analizi
  • Gelecek Durumun Tanımlanması
  • Risklerin Değerlendirilmesi
  • Değişim Stratejisinin Belirlenmesi
 • Gereksinimlerin Belirlenmesi ve Çözüm Tasarımı
  • Gereksinimlerin Belirlenmesi ve Modellenmesi
  • Gereksinimlerin Sınanması
  • Gereksinimlerin Doğrulanması
  • Gereksinim Mimarisinin Belirlenmesi
  • Tasarım Alternatiflerinin Belirlenmesi
  • Potansiyel Değerin Analizi ve Çözüm Önerisi
 • Çözümün Değerlendirilmesi
  • Çözüm Performansının Ölçülmesi
  • Performans Kriterlerinin (Sonuçlarının) Analizi
  • Çözüm Sınırlılıklarının Değerlendirilmesi
  • Kurumsal Sınırlılıkların (Bariyerlerin) Değerlendirilmesi
  • Çözüm Değerinin Arttırılması İçin Önerilerde Bulunma
 • Gereksinim Yaşam Döngüsü
  • Gereksinim İlişkilerinin Takibi
  • Gereksinimlerin Doğruluk ve Tutarlılığının Korunması
  • Gereksinimlerin Önceliklendirilmesi
  • Gereksinim Değişikliklerinin Değerlendirilmesi
  • Gereksinimlerin Onaylanması


8. İş Analizi Teknikleri

IIBA-BABOK içeriğinedeki 50 tekniğe değinilmekte ve bunlarla alakalı özet dökümanlar paylaşılmaktadır. En önemli tekniklere ilişkin uygulamalar yapılmaktadır.


9. İş Analizi Bilgi Alanları - Quizler

Derslerin IIBA-BABOK içeriğine bağlı teorik bölümünü pekiştirmek için bilgi ve yorumlama gerektiren quizler iletilmektedir. Bu quizler gerçek CBAP sertifikasyon sınav soruları seviyesindedir. Katılımcılar doğru cevaplar ve çelişki oluşturabilecek soruların açıklamalarını quizlerin sonunda google forms üzerinde görüntüleyebileceklerdir.


10. Elleri Kirletiyoruz: Uçtan Uca Sistem Tasarladığımız Bir Uygulama

Katılımcılar, eğitim sürecine yayılacak şekilde sistem analizi, modellemesi ve dokümantasyonunu; web-mobil erkanları ve entegrasyonları olan bir uygulama üzerinden uçtan uca izleyecekler.


11. Bitirme Projesi

Bir çok firma, İş Analisti işe alım süreçlerinde adaylara analizi yapılmak üzere problemler, vaka çalışmaları göndermekte ve adaydan bu alana ilişkin bilgi ve yetkinliklerini göstermesi istenmektedir. Bu bölümde sektörde karşınıza çıkabilecek bu tür çalışmalara nazaran daha kompleks ve detaylı bir vaka çalışması iletilmektedir. Eğitimde verilen teknikler case'lerin çözümleri için yeterlidir.


12. Sertifikasyon Sınavı

Bitirme sertifikası, bitirme sınavı ve/veya bitirme projesi üzerinden yapılacak değerlendirme üzerinden katılımcılara iletilecektir.


PROGRAM SONUNDA ELDE EDİLECEK KAZANIMLAR

 • IBM, Coca-Cola gibi firmaların Business Analyst işe alımlarında kullandıkları uçtan uca analizini hazırlayabilecekleri gerçek case studyler paylaşılmaktadır. İş Analisti işe alım süreçlerinde verilen bu analiz ödevlerini çözerek TOP firmaların görüşmelere hazırlanmış olurlar.
 • Standartları IIBA tarafından belirlenmiş İş Analizi Yönetimi’ni uçtan uca detaylı olarak kavrayacak ve CBAP soru tipleriyle tanışacaklar.
 • Özetler, uygulamalar, ödevler, quizler ve 1 büyük bitirme projesi.
 • Paydaşlar ile nasıl çalışacaklarını, talepleri nasıl yöneteceklerini, iş analizi tekniklerini gerçek durumlara nasıl uygulayabileceklerini görecekler.
 • İş analizi pratikleri hakkında eğitmenin geçmiş tecrübelerinden, gerçek durumları dinleyerek faydalanacaklar.
 • Bireysel ve grup çalışmaları ile iş analizinin yapıldığı gerçeğe yakın durumların simülasyonunu yapabilecekler.
 • Projeler için en önemli analiz ve tasarım aracı olan : Süreç Analizi ve Modelleme Tekniğini UML standartlarında uygulamalar ile öğrenecekler.
 • Sistem analizi, modellemesi ve dokümantasyonunu; web-mobil erkanları ve entegrasyonları olan bir uygulama üzerinden uçtan uca izleyecekler.
 • Diğer önemli iş analizi teknikleri olan: User Story, Use Case, Sıralama (Sequence) Diyagramı gibi başlıca önemli teknikleri uygulamaları ile kavrayacaklar. Hem başlıca önemli teknikler hem de BABOK’da bahsi geçen tüm tekniklere ilişkin değerli how-to dokümanları iletilmektedir.
 • Tecrübeli kişiler BABOK Bilgi Alanlarını görüp kaliteli ve zor uygulamalarla kendilerini geliştirebilir.

Detaylı bilgi için;

https://www.istanbulinstitute.com/egitim-detay/ytu-is-analizi-uzmanligi-sertifika-programi-144

Ön Kayıt İçin Tıklayın

Yeniliklerden Haberdar ol

Yeni eklenen eğitimlerden & size özel kampanyalardan haberdar olmak için lütfen kayıt yaptırınız.