YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sürekli Eğitim Uygulama ve
Araştırma Merkezi

Bizi Arayın : (0212) 236 85 70
28.10.2017

​YAZILIM PROJELERİ YÖNETİMİ

Eğitim Tarihi:

Başlangıç : 28.10.2017
Bitiş : 19.11.2017

Eğitim Yeri :

Yıldız Teknik Üniversitesi
Yıldız, Beşiktaş, İstanbul

Eğitim Süresi :

4 Hafta

Ücret:

2400 TL

Eğitim Detayları

YAZILIM PROJELERİ YÖNETİMİ

9 Eylül 2017 – 1 Ekim 2017

(Cumartesi – Pazar Günleri)

Son yıllarda teknoloji alanında gelişmeler “Bilgi Teknolojileri’ni kurumlar için stratejik konuma taşımıştır. Kurumsal verimlilik ve rekabet avantajı elde etmenin yolu BT’yi iş süreçlerinde etkin kullanmaktan geçmektedir. BT Projeleri, kurumların iş hedeflerini destekleyen ve bütünleştiren yapıda olmalıdır. Her kurum özgün olduğu için geliştirilecek ve uyarlanacak projede kuruma özgün şekillendirilmelidir. BT Proje takımlarının işi anlayan ve kurumun iş hedefleri içerisinde projeleri geliştirmeleri için “Proje Yönetim Süreçleri”ni iyi bilmeli ve takım üyesi olmalıdır. Bu eğitimde yazılım geliştirme projelerinin yazılım yaşam döngüsü içerisinde gerçekçi planlar oluşturmak, projenin her aşamasında ekibin etkili şekilde yönetilmesi ve projenin maliyet-zaman-kalite üçgeninde en iyi sonucun alınması için strateji, yöntem ve taktikler örneklerle anlatılacaktır.

KAZANIMLAR

 • ·Kuruluşunuzun stratejik hedeflerini destekleyen başarılı yazılım projeleri geliştirme
 • ·Yönetim tarzınıza uygun yazılım yaşam döngüsünün seçilmesi (SDLC)
 • ·Yazılım projelerini zaman-kalite-maliyet üçgeni çerçevesinde başarıyla tamamlama
 • · Yazılım projelerinin hedef ve kapsamlarının detaylı olarak tanımlanması, proje takımı ve paydaşları ile nasıl bir iletişim planı oluşturma
 • ·Başarılı Proje Örneklerinden dersler edinme.
 • ·Proje takımı rolleri ve sorumluluklarını tanımlayabilme, iş yükünün ve zamanın verimli bir şekilde yönetilmesi.
 • ·Proje yönetim araçlarıyla projeleri izleyebilme, riskleri, proje zaman ve bütçelerinin nasıl kontrol edilebileceği.
 • ·Ürünün son kalite planının yapabilme becerisi edinme
 • ·Proje takımlarında öğrenme döngüsünde süreklilik sağlanması
 • ·Türkiye’de çok sayıda kurumda uygulanmış proje geliştirme dokümanları hakkında bilgi edinme

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • 1.HAFTA PROGRAMI

1. BT ve Proje Yönetimine giriş

 • a.Bilgi Teknolojileri ve Kurumun İş Hedefleri
 • b.Kurumsal Proje Portföyü ve BT Projeleri
 • c.Proje, BT Projesi ve Yazılım Geliştirme Proje Kavramları
 • d.Proje Yönetim Ofisi, Program Yönetim Kavramları
 • e.Yazılım Projelerinin Diğer Projelerden Farkı?
 • f.Yazılım Projelerinin Başarısızlık Nedenleri
 • g.Başarılı Proje Geliştirmenin Unsurları
 • h.Yazılım Projelerinde Kullanılan Proje Yönetim Tekniklerinin İyi ve Kötü Yönleri (PMI, PRINCE2, 10 Adımda Proje Yönetimi, Vs.)

2. Proje Değerlendirme

 • a.Kurumun İş Hedeflerine Uyumluluğu Açısından Değerlendirme
 • b.Projeyi Paydaşlar Açısından Değerlendirme
 • c.Projenin Yapılmasında Örgütsel Beklentileri Dengelemek
 • d. Teknik Açıdan Değerlendirme
 • e.Proje İşin Neresinde Yer Alıyor
 • f.Risk Değerlendirme

3. Uygun Proje Yaklaşımının Seçilmesi

 • a.Teknik Plan İçerik Listesi
 • b.Süreç Modelleri ; Çevik Yöntemler (Şelale Modeli, V-Süreç Modeli, Yazılım Prototipi, XP Programlama),
 • c.Geleneksel ve Yeni Yaklaşımlar Arasındaki Güçlü ve Zayıf Yönleri İnceleme
 • d.Çevik Yöntemlerle Vaka Çalışmaları
 • e.Proje İçin Bir Yol Haritası Belirleme
 • f.Zaman, Maliyet, İşlev ve Kalite Açısından Projeyi En İyi Durumda Kurgulama

4. Analiz ve Modelleme

 • a.Analiz ve Modelleme Stratejileri
 • b. Analiz Hedefi ve Yaklaşımı
 • c. Görüşme Dokümanlarının Hazırlanması
 • d. Görüşülecek Konular ve Kişilerin Analizi
 • e. Analiz Tasarım Dokümanları
 • f. Fonksiyonel Analiz
 • g. Teknik Analiz

2. HAFTA PROGAMI

5. Yazılım İşgücü Tahminleri

 • a.Tahminleri Hangi Aşamada Yapmalı?
 • b. Yazılım Geliştirme Tahminlerinin Temelleri
 • c. Yazılım İş Gücü Tahmin Teknikleri(Yukarıdan Aşağıya, Uzman Görüşü, Görev Diyagramı Vs)

6. Aktivite Planlama

 • a.Aktivite Planlamanın Hedefleri
 • b. Projeler ve Aktiviteler, Aktivite Yaklaşım Metotları
 • c. Aktivitelerin Sıralanması ve Takvime Bağlanması
 • d. Kilometre Taşları
 • e. Kritik Yol Planlama Modeli

7. Risk Yönetimi

 • a.Riskin Doğası
 • b.Risk Tipleri
 • c.Proje Riskinin Analizi
 • d.Risk Değerlendirme ve Takvimlendirme
 • e.Acil Durum Planlamaları
 • f. Örnek Risk Planları

3. HAFTA PROGRAMI

8. Kaynakların Tahsis Edilmesi

 • a.Kaynak İhtiyaçlarının Tanımlanması (İş Gücü, Donanım, Zaman, Para, Vs..)
 • b. Bir WBS Kullanarak Görev ve Aşamaları Tanımlama
 • c. Gerçekçi Dipnot Tahminlerini Hesaplama
 • d. Görevleri Bir Ağ Diyagramına Sıralamak
 • e. Kaynak İhtiyaçlarını Değerlendirmek İçin Gantt Çizelgeleri Oluşturma
 • f. Doğru Kaynakları Elde Etmek
 • g. Planınızı Kullanarak Kaynak İhtiyaçlarını Belirleme
 • h. İşi Etkin Bir Şekilde Delegasyon Etme
 • i. Kaynakların Zaman Çizelgeleri

9. İzleme ve Kontrol

 • a.Proje Takımının Toplantı Periyodları ve Şekilleri
 • b. Aksiyon, Risk ve Sorunların İzlenme Yöntemleri
 • c. Süreci Görselleştirmek (Gantt Chart, The Slip Chart, Ball Chart,Timeline)
 • d. Maliyeti İzleme
 • e. Proje ve Takımın Performans Yönetimi
 • f.İzlemeleri Önceliklendirme ve Günlük İzlemeler
 • g.Erken Uyarı İşaretlerini Belirleme ve Kontrol Etme
 • h.Sorunları Bulma ve Önleme
 • i.Kilometre Taşlarıyla İlerlemenin Ölçülmesi
 • j.Proje Hedeflerini Kontrol Etme
 • k. Değişiklik Kontrolü
 • l. Proje Takımın Detayları ve Bütünsel Proje Dokümantasyonları

10. Yazılım Testleri

 • a.Test Senaryoları Hazırlama
 • b. Yazılımcı, Testçi, İşin Sahibinin Test Yaklaşımı
 • c. Birim, Modül ve Bütünsel Açıdan Test
 • d. Kabul Kriterleri Açısından Testlerin Yapılması

11. Kontratların Yönetimi

 • a.Kontrat Tipleri
 • b. Kontrat Oluşturmanın Aşamaları
 • c. Tipik Kontrat Zamanları
 • d. Kontrat Yönetimi
 • e. Kabul

4. HAFTA PROGRAMI

12. Organizasyon Takımının ve İnsanların Yönetimi

 • a.Proje Takımını Oluşturma ve Motivasyonu
 • b.Liderlik ve Liderlik Şekilleri
 • c.Teknik Ekipleri, İşbirliğine Dayalı Olarak Çalıştırmak
 • d.Ekibin Planlama Sürecine Dahil Edilmesi
 • e.Takım Üyelerine Güç Verme
 • f.Takım Gelişim Aşamalarını Uygun Bir Biçimde Yönetmek
 • g.Proje Zaman Baskısı Olduğu Dönemde Ekibi Yönetme İpuçları
 • h.Başarılı Proje Yöneticilerinin Özellikleri
 • i.Organizasyonel Yapı
 • j. Stres Yönetimi
 • k.Projede Çatışmaların Yönetimi
 • l.Projelerde Ast ve Üstlerin Yönetimi
 • m.Bilişim Projelerinde Çatışmalar ve Yönetimi

13. Yazılım Kalitesi

 • a.Proje Planında Yazılım Kalitesinin Yeri
 • b.Yazılım Kalitesinin Önemi
 • c.Yazılım Kalitesi Tanımlama
 • d.Pratik Yazılım Kalite Ölçümleri
 • e.Harici Standartlardan CMM ve CMMI
 • f.Yazılım Kalitesinin Geliştirmeye Yardımcı Olacak Teknikler
 • g.Kalite Planının Hazırlanması ve Uygulanması

14. Uygulama Örnekleri

 • a.Ülkemizden Vaka Çalışmaları, Örnek Senaryolar, Başarılı Örnekler.
 • b.İş Süreçlerinin (Analiz, Yazılım, Uyarlama, Destek) Etkin Kullanılmasını
  Sağlamanın İpuçları
 • c.Çeşitli Aşamalar İçin Grup Halinde Vaka Çalışmaları

KİMLER KATILABİLİR

Temel programlama eğitimini almış kişiler katılabilir.

EĞİTİM SÜRESİ, GÜN VE SAATLERİ

·Toplam 60 Saat, 5 Hafta sonu.

·Cumartesi ve Pazar Günleri : 9:30-16:30 (Ders saati 6 saat, 1 saat öğle yemeği arası)

SERTİFİKA VE KATILIM BELGESİ

Eğitim sonunda Yıldız Teknik Üniversitesinde Sertifika sınavı düzenlenir.

Bu sınavdan 100 üzerinden 60 ve üzeri puana sahip olan kursiyerler, Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Academy tarafından hazırlanmış ve resmi bir belge olan eğitim sertifikasını almayı hak kazanırlar.
Daha düşük puan alan kursiyerler talep halinde katılım belgesi alabilirler.

KAYIT İŞLEMLERİ

Eğitime katılmak için öncelikle online ön kayıt formundaki bilgileri göndermeniz gerekmektedir. Online ön kayıt formunu gönderdikten sonra sizinle iletişime geçilecek ve sonraki adımlar hakkında bilgilendirme yapılacaktır. Online Ön Kayıt Formu için tıklayın

EĞİTİMLER, KİMLER TARAFINDAN VERİLMEKTEDİR?

Eğitim, konu alanında tecrübeli üniversite öğretim elemanları ve özel sektörde konunun uzmanları tarafından verilecektir.


Eğitim ve konuşmacılarla ilgili detaylı bilgi için tıklayınız (İstanbul Academy)

Yeniliklerden Haberdar ol

Yeni eklenen eğitimlerden & size özel kampanyalardan haberdar olmak için lütfen kayıt yaptırınız.