YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sürekli Eğitim Uygulama ve
Araştırma Merkezi

Bizi Arayın : (0212) 236 85 70
23.12.2017

SPSS UYGULAMALI TEMEL İSTATİSTİK EĞİTİMİ

Eğitim Tarihi:

Başlangıç : 23.12.2017
Bitiş : 14.01.2018

Eğitim Yeri :

Yıldız Teknik Üniversitesi
Yıldız, Beşiktaş, İstanbul

Eğitim Süresi :

4 Hafta- 32 Saat

Ücret:

Dışarıdan Katılımcılar: 625 TL

YTÜ Personel ve Öğrencilerine: 500 TL

Eğitim Detayları

Programın amacı:

Eğitim; Lisans ve Yüksek Lisansta okutulmakta olan bilgisayar uygulamalı istatistik eğitimindeki bir çok konuyu kapsamaktadır. Proje, tez ve araştırma yapmak için gerekli olan bütün istatistik konuları düşünülerek bu müfredat hazırlanmıştır.

Yüksek lisans tezi, doktora tezi, dönem içi projeler ve akademik çalışma yapanlar, anket geliştirip veri analizi yapmak isteyenler, şirketlerinde istatistiksel raporlar yazanlar ve istatistik ile veri analizi yapmak isteyenler bu eğitime katılabilir.

Eğitim süresince verilen proje ödevlerinden başarılı olan kursiyerlere "SPSS UYGULAMALI TEMEL İSTATİSTİK EĞİTİMİ" sertifikası verilecektir.


Eğitim İçeriği:

 • Anket Tasarımı
 • Değişken Ve Ölçek Türleri
 • Spss’te Değiken Tanımlanması Ve Veri Girişi
 • Spss Genel Tanıtımı
 • Betimsel İstatistik (Frekans tabloları, Çapraz tablolar, ortalama, medyan, basıklık çarpıklı vb)
 • Hipotez Testleri ve Normallik Analizi
 • Tek Örneklem T-Testi
 • Bağımsız Örneklem T-Testi
 • Eşleştirilmiş Örneklem T-Testi
 • Varyans Analizi, İki Yönlü Varyans Analizi
 • Parametrik Olmayan İstatistiksel Yöntemler (Ki-Kare analizleri ve T ve ANOVA analizinin alternatifleri)
 • Korelasyon Analizi
 • Regresyon Analizi
 • Çoklu Regresyon Analizi
 • Güvenirlilik Analizi
 • Faktör Analizi

Yeniliklerden Haberdar ol

Yeni eklenen eğitimlerden & size özel kampanyalardan haberdar olmak için lütfen kayıt yaptırınız.