YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sürekli Eğitim Uygulama ve
Araştırma Merkezi

Bizi Arayın : (0212) 236 85 70
17.11.2018

SPSS uygulamalı İleri İstatistik Eğitimi

Eğitim Tarihi:

Başlangıç : 17.11.2018
Bitiş : 09.12.2018

Eğitim Yeri :

Yıldız Teknik Üniversitesi
Yıldız, Beşiktaş, İstanbul

Eğitim Süresi :

4 Hafta- 32 Saat

Ücret:

600 TL+ KDV

Eğitim Detayları

Eğitim gün ve saatleri:

Cumartesi-Pazar

Saat:13.00-17.00

Bu kursta, orta ve ileri düzey istatistiksel yöntemlerin kullanımını ve sonuçların yorumlanması öğretilmektir. Kursta aşağıda belirtilen yöntemlerin teorik bilgisi ile birlikte hipotezlerin nasıl kurulması gerektiği, ne tür değişken ve veri toplanacağı ve SPSS paket programı ile nasıl değerlendirileceği öğretilecektir. Bu kurs sonucunda kursiyerlere orta ve ileri istatistik yöntemlerini kullanarak tez, makale, proje ve rapor yazabilme becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Bu kursa temel düzeyde istatistik bilgisine sahip lisans, yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası öğrenciler, akademik çalışma yapan kişiler, Araştırma geliştirme (AR-GE) çalışanları, insan kaynakları çalışanları, TKY(Toplam kalite yönetimi) temsilcileri, özel sektörde istatistiksel analize ihtiyaç duyanlar katılabilir. Temel istatistik bilgisi ise üniversitemizde verilen temel istatistik kursunu tamamlayarak edinilebilir.

1-Regresyon Analizi Yöntemleri

(Doğrusal regresyon, Doğrusal olabilen regresyon, Lineer olmayan regresyon)

2-Path Analizi, Aracı Analizi

3-Lojistik Regresyon Analizi

4-Kanonik Regresyon Analizi

5-Kümeleme Analizi

6-Ayırma Analizi

7-Çok Boyutlu ölçekleme Analizi

8-Uyum Analizi

Yeniliklerden Haberdar ol

Yeni eklenen eğitimlerden & size özel kampanyalardan haberdar olmak için lütfen kayıt yaptırınız.