YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sürekli Eğitim Uygulama ve
Araştırma Merkezi

Bizi Arayın : (0212) 236 85 70
17.10.2018

R İLE VERİ BİLİMİ EĞİTİMİ

Eğitim Tarihi:

Başlangıç : 17.10.2018
Bitiş : 09.11.2018

Eğitim Yeri :

UZEM - Uzaktan Eğitim

Eğitim Süresi :

4 Hafta

Ücret:

594 TL İndirimli: 475 TL

Eğitim Detayları

ÖNEMLİ! Bu eğitim YTÜ UZEM tarafından Uzaktan Eğitim yöntemiyle açılmaktadır. Detaylı bilgi için www.uzem.yildiz.edu.tr adresini ziyaret ediniz.

R ile Veri Bilimi Eğitimi

Genel Açıklama

Bu eğitim programında, R programlama dili ile istatistiksel analiz ve büyük veri uygulamalarına giriş pratiği sağlanması hedeflenmektedir.

Herhangi bir önsel bilgi veya deneyim gerektirmeyen bu eğitim programı, veri bilimine giriş yapmak isteyen tüm katılımcılar için uygundur.

Eğitim süresince verilen proje ödevlerinden başarılı olan kursiyerlere "R İLE VERİ BİLİMİ EĞİTİMİ" sertifikası verilecektir.

Eğitim faaliyetleri uzaktan öğretim yöntem ve teknikleri kullanılarak, Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS/LMS) alt yapısı içerisinde internet tabanlı olarak gerçekleştirilecektir.

Eğitim dökümanları; video ve ders notlarından (pdf, ppt, uygulama verileri) oluşmaktadır. Ayrıca haftada 90 dakika internet üzerinden sanal sınıf aracılığı ile hoca ve öğrencinin birarada olacağı dersler yapılacaktır.

Sanal sınıf dersleri Çarşamba günleri 20:00-21:30 saatleri arasında yapılacaktır. Eğitimin son haftası Cuma günü 20:00-21:30 saatleri arasında genel değerlendirme dersi yapılacaktır. Tamamlanan sanal sınıf dersleri Öğrenme Yönetim Sistemine video olarak yüklenecektir.

Eğitim içeriği, örgün (yüz yüze) kurslarda verilen 48 saatlik eğitime denk gelmektedir.

İndirim Koşulları

 • YTÜ Personeli, Öğrencileri, Mezunları ve bunların 1. derece yakınlarına (Kişinin çocukları, Kişinin annesi, babası ve eşi) %20 indirim uygulanır.
 • İndirimden yararlanmak için, kendinizin yada 1. derece yakınınızın; YTÜ Personel Kartı, YTÜ Öğrenci Kartı, YTÜ Mezun Kartı yada YTÜ Diploması evraklarından herhangi biri ve Nüfus Cuzdanı ibraz edilmelidir.
Eğitim İçeriği


Fotoğraf Kaynak: CERN Document Server \url{https://home.cern/about/computing}

R programına geçmeden önce, ilk bölüm, bir veri bilimcisinin bilmesi gereken temel Unix komutları üzerine yoğunlaşmaktadır. Bu noktada, katılımcıların kişisel bilgisayarlarında bir terminal açabiliyor olmaları gerekmektedir. Program, bu terminal üzerinden, veri indirgenmesi ve analize geçmeden önce gerçekleştirilmesi gereken bazı işlemler üzerine yoğunlaşacaktır.

1.Hafta

 • 90 dk Sanal Sınıf (17 Ekim 2018)
 • Unix için temel konular: Bu bölüm kullanıcının, yalnızca klavye aracılığı ile herhangi bir programlama dili kullanmaksızın, terminal üzerinden veriler üzerinde işlem yapabilmesini hedeflemektedir. Bu eğitim programı büyük veri üzerine yoğunlaştığı için, bazı durumlarda verinin herhangi bir programda açılamayacak kadar büyük olmasına karşın, eğitim sıfır noktasından başlamaktadır.
  • Mac ve Windows için Unix ortamının açılması (How to open Unix environment in Mac and Windows)
  • Basit ifadeler (Regular expressions)
  • Terminalde navigasyon, terminal sistemini anlama, dosya ve dizinleri düzenleme
  • Komutlar ve komutların birleştirilmesi (pipelines)
  • Metin işleme
  • Kabuk (shell) üzerinde veri indirme
  • Kabuk (shell) üzerinde veri düzenleme
  • Kabuk (shell) üzerinde veri filtreleme
 • Proje Ödevi

2.Hafta

 • 90 dk Sanal Sınıf (24 Ekim 2018)
 • R programı indirme, yükleme ve kurulumu
  • Veri indirme, veri temizleme, veri düzenleme: Veri indirme ‘csv’, ‘txt’ formtında olabileceği gibi, internet sitelerinden de veri çekmeyi (data scraping) içermektedir. Bu kısım benzer veri gruplarının iterasyon ile çekilebilmesini de hedeflemektedir. Fonksiyon bölümü öğrenildikten sonra ise bir grup veri setinin tek bir fonksiyon ile aynı kodu tekrarlamadan nasıl çekileceği üzerinde durulacaktır. Özellikle büyük veri kümelerini oluşturmak için bu kısım önem taşımaktadır.
  • R kodlama stili, notasyonlar
  • R’da tanımlı paketler
  • Vektör ve matris işlemleri
  • apply fonksiyonlarının kullanımı
  • ggplot ile veri görselleştirme: Bu bölümde veri görselleştirmenin temel özellikleri ve ggplot üzerinden uygulamaları üzerinde durulacaktır.
 • Proje Ödevi

3.Hafta

 • 90 dk Sanal Sınıf (31 Ekim 2018)
 • R’da kullanıcı tanımlı fonksiyon yazma
  • Argümanlar
  • Kullanıcı tanımlı fonksiyonların yaratılması
 • Hız: R’da aynı işlemi yapan bir kod bütünü çok farklı biçimlerde yazılabilir. Veri büyüklüklerinin artması ile birlikte özellikle algoritma kullanımlarında, kod yazarken hız daha önemli hale gelmektedir. Bu alt başlık, yazılan bir kod grubunun nasıl hızlandırılacağına dair bir takım stratejileri içermektedir.
  • Hız karşılaştırmaları
  • Neden “for loops”ları azaltıyoruz?
 • Simülasyonlar
  • Rassal sayı yaratma
  • İstatistiksel modeller üzerinde uygulama
 • Proje Ödevi

4.Hafta

 • 90 dk Sanal Sınıf (7 Kasım 2018)
 • R’da parallel programlama
 • Yeniden üretilebilir araştırma sonucu oluşturma: Bu bölüm, R üzerinde yaratılan çıktıların, diğer kullanıcılar tarafından tekrar üretilebilmesini kapsamaktadır.
  • RMarkdown (R’da dinamik belge yaratımı)
  • RPubs
 • İstatistiksel çıkarımlar ve modelleme
 • Final Project
 • Proje Ödevi
 • 90 dk Sanal Sınıf (Genel Değerlendirme) ( 9 Kasım 2018)

 

Uzaktan Eğitim Nedir?

Uzaktan eğitim en temel anlamıyla, iletişim araçlarını kullanılarak zaman ve mekandan bağımsız olarak bireylerin eğitim almalarını sağlamaktır. Artan yoğun iş temposu, erkenden hayata atılma telaşı, geçim sıkıntısı, maddi zorluklar, seyahat engeli gibi nedenlerle eğitimlerine ve kişisel gelişimlerine yeterince zaman ayıramayan bireyler için alternetif bir eğitim yöntemi olmuştur.

Yaşadıkları yerlerde eğitim olanakları kısıtlı olanların, eğitim kurumlarına ulaşma engeli olanların, mesai saatleri dışında alacakları eğitime uygun kurs bulamayan çalışan kişilerin, kişisel gelişimine zaman, mekan veya ulaşım zorluğundan dolayı vakit ayıramayan bireylerin, yada bunların dışında uzaktan eğitimi bir eğitim yöntemi olarak tercih eden kişilerin istedikleri eğitimi almalarına uzaktan eğitim kursları ile imkan sunmaktayız.

Uzaktan eğitim kurslarında eğitim materyallerine 7/24 erişilebilir ve istenildiği sayıda tekrar edilebilir. Bu yönüyle kursa katılan herbir kursiyer kendi hızında öğrenme imkanı bulmaktadır. Tartışma formları ve sanal sınıf aktiviteleri aracılığı ile eğitmenlerle ve diğer kursiyerlerle sürekli iletişim halinde olunacağı için kursiyerin kendini eğitimde yalnız hissetmesi gibi bir durum oluşmamaktadır.

Uzaktan eğitim, dünyanın her yerinde eğitim anlayışı ile bireylerin yaşam boyu eğitim sürecine büyük kolaylıklar ve olanaklar sağlamaktadır. Küreselleşen dünya içerisinde mesleki ve kişisel gelişiminizi sürekli güncel tutmak istiyorsanız uzaktan eğitim olanaklarından faydalanmamak gibi bir lüks içerisine giremeyiz. İşte bu andan itibaren Yıldız Teknik Üniversitesinde Uzaktan Eğitim platformu bilgi ve iletişim teknolojileri anlamında geniş eğitim olanaklarını siz kıymetli bireylere sunmaktadır.

Eğitim Materyalleri Nelerdir?

Uzaktan eğitim kurslarına katıldığınızda, internet üzerinden uzaktan eğitim sistemi ile eğitim materyallerine ulaşabileceğiniz adınıza tanımlanmış kullanıcı adı/şifre oluşturulur ve eposta hesabınıza gönderilir.

Uzaktan eğitim sistemine kullanıcı adı/şifre ile giriş yapıldığında katıldığınız kursa ait ders listesi ve her dersin altında; haftalık olarak uygulamanız tavsiye edilen izlence tablosu, eğitimin temelini oluşturan ders videoları, yazılı kaynaklar (pdf, doc, ppt), tartışma formu, sanal sınıf oturumları, alıştırma soruları yada sınavlar ve ödev içerikleri yer alır.

İzlence tablosunda, herbir hafta için izlenmesi istenen video başlıkları, yapılması istenen ödevler ve sanal sınıf oturumlarının tarih/saat bilgisi yer alır.

Sanal sınıf oturumlarında, eğitmen ve kursiyerler aynı anda canlı olarak ders işleme imkanı bulurlar. Sanal sınıfta; eğitmenin ses ve kamera görüntüsü, anlık mesajlaşma bölümü ve paylaşılan sunu yada ekran paylaşımı tek bir ekranda yer alır. Eğitmen kursiyerlere söz hakkı verdiğinde ekrana kursiyerin kamera görüntüsü veya sadece sesi dahil olur. Bu sayede kursiyer kabul etmesi halinde derse sesli ve görüntülü olarak katılabilir.

Sanal sınıf oturum saatleri hafta içi mesai saatleri dışında veya hafta sonu olacak şekilde belirlenir. Sanal sınıf oturumu tamamlandıktan sonra ders boyunca yapılan bütün paylaşımlar, uzaktan eğitim sisteminde video olarak yer alır. Böylece herhangi bir sebepten dolayı sanal sınıf oturumuna katılamayan kursiyerler bu videoyu izleyerek eğitimini aksatmadan devam ettirme fırsatını bulmuş olurlar.

Tartışma formları, özellikle videolu derslerde anlaşılmayan konuların gündeme getirileceği ve cevap alınacağı bölüm konumundadır. Yine eğitmenin tavsiyeleri, ödevler hakkındaki açıklamaları bu bölümde yer alır.

Nasıl Kayıt Olurum?

Uzaktan eğitim kursuna katılmak isteyenler, aşağıda belirtilen belgeleri elden veya e-posta ile belirtilen adrese ulaştırarak kayıt yaptırabilirler. Son kayıt zamanı eğitimin başlangıcından 1 gün öncesine kadardır.

Kayıt için grekli belgeler;

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Ödeme dekontunun kopyası (Havele veya EFT çıktısıda olabilir) (Ödeme yapmadan önce YTÜ UZEM ile görüşünüz.)
 • Çıktısı alınıp, eksiksiz doldurulmuş başvuru formu [Başvuru formu için tıklayınız]

 

İndirimden yararlanmak için, kendinizin yada 1. derece yakınınızın;

 • YTÜ Personel Kartı, YTÜ Öğrenci Kartı, YTÜ Mezun Kartı yada YTÜ Diploması evraklarından herhangi biri 
 • YTÜ Personeli, Öğrencisi veya Mezununa ait Nüfus cuzdanı fotokopisi (Yakınlığını belgelemek için gereklidir.)
Banka-Hesap Bilgileri
 • Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Beşiktaş Şubesi
 • Banka Hesap Adı: Yıldız Teknik Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı
 • Banka Hesap No: 1796586-5003
 • IBAN No: TR970001000529017965865003

*Dekontun açıklama kısmına "UZEM R VERİ BİLİMİ Kursu Bedeli, Kursiyerin Adı Soyadı ve T.C. Kimlik Numarası" yazmayı/yazdırmayı unutmayınız. Eksik açıklama ile yapacağınız ödemeler kayıt işlemlerinizin gecikmesine sebep olabilir.

Belgeleri Ulaştırma Şekli

1-Belgelrinizi aşağıdaki adrese elden teslim edebilirsiniz.

Yıldız Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi
Davutpaşa Yerleşkesi Kışla Binası A-1024 Esenler İstanbul
Tel : 0212 383 5545

2.Belgelerinizi aşağıdaki e-posta adresine gönderebilirsiniz.

Mail içeriğine Adınızı Soyadınızı ve Katıldığınız Kursu yazınız.
Belge gönderebileceğiniz e-posta adresi : skavalci@yildiz.edu.tr (Serdar KAVALCI)

*Belgelerinizi gönderdikten sonra 2 gün içerisinde size dönüş yapılmaz ise lütfen belgelerinizin ulaşıp/ulaşmadığını teyit ediniz.

Eğitim Tarihi ve Ücreti

Eğitim Tarihi :17 Ekim 2018- 9 Kasım 2018

Eğitim Süresi : 4 Hafta

Eğitim Ücreti: 594 TL İndirimli: 475 TL *Genel açıklama bölümünde yer alan, İndirim koşullarını inceleyiniz.

Eğitmen : Arş.Gör.Dr. Fulya GÖKALP YAVUZ

Yeniliklerden Haberdar ol

Yeni eklenen eğitimlerden & size özel kampanyalardan haberdar olmak için lütfen kayıt yaptırınız.