YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sürekli Eğitim Uygulama ve
Araştırma Merkezi

Bizi Arayın : (0212) 236 85 70
02.02.2019

Uygulamalı Personel Yönetimi ve Bordro Eğitimi

Eğitim Tarihi:

Başlangıç : 02.02.2019
Bitiş : 03.02.2019

Eğitim Yeri :

Yıldız Teknik Üniversitesi
Yıldız, Beşiktaş, İstanbul

Eğitim Süresi :

12 Saat

Ücret:


Eğitim Detayları

PERSONEL YÖNETİMİ

 • İnsan Kaynakları Yönetimi ve İK Fonksiyonları,
 • Personel Yönetiminin amaç ve işlevleri,
 • Personel özlük işleri uzmanı görev ve sorumlulukları,
 • İnsan Kaynakları fonksiyonlarının özlük işlerinde kullanımı ve uygulamaları,
 • 2019 parametrelerine göre işçi bordro maliyetlemesi ve güncel hesaplamalar,
 • İş ve Sosyal Güvenlik mevzuatının uygulama detayları ve yorumlanması,

PERSONEL YÖNETİMİNDE İŞ HUKUKU UYGULAMALARI

Özlük;

 • Yasalar ile ilgili temel kavramlar
 • İşçi, İşveren, İşveren Vekili, İşyeri, İşyeri Açılışı Tanımlanması
 • İşyeri devri, eski ve yeni işveren sorumlulukları,
 • Personel yönetiminde kullanılan formlar ve özellikleri,
 • İnsan Kaynakları Yönetmelikleri, oryantasyon ve organizasyon görev tanımlarının faydaları,
 • İş Yasalarına göre etkin dokümantasyon yazışma ve formlar,
 • Deneme ve değerlendirme süreçleri ve önemi,
 • İş kazalarında doğru bilinen yanlışlar nelerdir?
 • Çalışma koşullarında değişiklik, görev, unvan ve ücret değişikliği yapılması,

SGK Mevzuat

 • SGK kapanışlarında özellik arz eden durumlar ve uygulama süreçleri nelerdir?
 • Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında İşletmelerin yapmaları gereken zorunlu uygulamalar ve işçilere imzalatılması gereken matbuu formlar nelerdir?
 • Meslek kodları nedir? Uygulamada nelere dikkat etmek gerekir?
 • İşçinin işverenin başka bir işyerine nakli nasıl yapılır, uygulama detayları nelerdir?
 • Yıl içinde işyeri değiştiren işçinin bordrolama hesaplamalarında nelere dikkat edilmelidir?
 • İşçinin yıllık izin haklarını kullanırken nelere dikkat etmek gerekir. Neler cezai yükümlülük doğurur?
 • İşsizlik maaşı hesaplaması ve hak kazanma koşulları nelerdir?
 • Analık sonrası ücretsiz izin, yarım çalışma ödeneği ve süt izni uygulamaları nasıl yapılacaktır?
 • Kısmi süreli çalışanların bildirgelerinin verilmesinde nelere dikkat etmek gerekir?
 • ·Alt İşveren (Taşeron) ücretleri, kıdem tazminatı ödemesinde asıl işveren sorumluluğu,

Fesih Yönetimi;

 • İşten çıkarmada Performans Yönetimi Sisteminin sürece etkisi,
 • Yazılı savunma alma, uyarı verme, işten çıkarma süreci ve hak düşürücü süreler,
 • İş sözleşmelerinin sona erme şekilleri,
 • Disiplin cezası kapsamında yevmiye kesintisi nasıl yapılır. Hesaplama detayları nelerdir?
 • Disiplin Yönetmeliği ve uyarı cezası verilmesi ve işten çıkarmanın sonuçları,
 • Sözleşmenin sona erdirilme usulü ve yasal sonuçları,
 • Belirli süreli sözleşmenin süre bitiminden önce feshi ve yasal sonuçları,
 • Hangi hallerde haklı nedenle iş sözleşmeleri sona erdirilir ve sonuçları nelerdir,
 • İş Davalarını kazanılması için yapılması gereken çalışmalar,
 • Kötü niyet tazminatı nedir? Nasıl hesaplanır?
 • İhbar süreleri ve ihbar öneli kullanmama ve bedelini ödememenin sonuçları,
 • İş sözleşmelerinin sona erdirilmesinde hak düşürücü süreler ve zaman aşımı süreleri,

ÜCRET ve BORDRO UYGULAMALARI

 • Muhtasar-SGK birleşmesi ne zaman başlayacak, hangi çalışmaları yapmak gerekiyor.
 • Vizite giriş sisteminde dikkat edilmesi gereken detaylar nelerdir?
 • Kıdem, ihbar tazminatı hesabına giren ödemeler ve kıdem ve ihbar tazminatı hesaplama uygulamaları,
 • Ücret çeşitleri, özlük işlerinde kullanım ve ücretlerin ödenmesi
 • Ücretten indirim yapılamayacak haller ve ücret azaltmanın sonuçları,
 • Çalışma süreleri, fazla çalışma, fazla süreli çalışma kavramları ve hesaplama örnekleri,
 • Yıllık izin hak etme, izin ve izin ücreti hesaplama,
 • Sigorta primine tabi kazançlar,
 • Gelir vergisine tabi kazançlar,
 • Ücret ve ücret gelirlerine uygulanacak vergi tarifesi,
 • Yasal olarak Ücret bordrosunda bulunması gereken bilgiler,
 • Ücret bordrosunda GV kesinti oranları, SGK Prim matrahı hesaplanması,
 • SGK prim taban ve tavan uygulaması, çalışma şekillerine göre uygulanacak prim oranları,
 • Gelir vergisi matrahı ve Kümülatif vergi matrahı kavramları,
 • Engelli çalışan ve engelli çocuğu olan kişinin bordro hesaplama detayları,
 • Devreden SGK Matrahının Sigorta prime tabi tutulması uygulamaları,
 • Brütten Nete, Netten Brüte ücret hesabının vergisel maliyet hesaplaması,
 • Ücret bordro, çıkış bordrosu ve mesai bordrosu hesaplanması,
 • Ücret bordrosunda yapılması gereken istisna ve indirimler,
 • Bireysel Emeklilik bordro hesaplama detayları ve uygulamaları,
 • Bordro parametreleri ve ücret, fazla mesai, ek ödemeler örnek bordro uygulamaları,
 • % 5 İşveren hazine yardımı indirim şartları ve hazine yardımının geri alınması,
 • Asgari geçim indirimi uygulamaları ve bordroda gösterilmesi,
 • Birden fazla işverenden elde edilen ücretlerin durumu,
 • İşe iade kararlarında bordro yapımı, beyan süreçleri, sigorta primi ve vergi ödemesi,

Yeniliklerden Haberdar ol

Yeni eklenen eğitimlerden & size özel kampanyalardan haberdar olmak için lütfen kayıt yaptırınız.