YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sürekli Eğitim Uygulama ve
Araştırma Merkezi

Bizi Arayın : (0212) 236 85 70
05.01.2019

Uygulamalı Personel Yönetimi ve Bordro Eğitimi

Eğitim Tarihi:

Başlangıç : 05.01.2019
Bitiş : 06.01.2019

Eğitim Yeri :

Yıldız Teknik Üniversitesi
Yıldız, Beşiktaş, İstanbul

Eğitim Süresi :

12 Saat

Ücret:


Eğitim Detayları

PERSONEL YÖNETİMİ

 • ·İnsan Kaynakları Yönetimi ve İK Fonksiyonları,
 • ·Personel Yönetiminin amaç ve işlevleri,
 • ·Personel özlük işleri uzmanı görev ve sorumlulukları,
 • ·İnsan Kaynakları fonksiyonlarının özlük işlerinde kullanımı ve uygulamaları,


PERSONEL YÖNETİMİNDE İŞ HUKUKU UYGULAMALARI

 • ·Yasalar ile ilgili temel kavramlar,
 • ·İşçi, İşveren, İşveren Vekili, İşyeri, İşyeri Açılışı Tanımlanması,
 • ·İşyeri devri, eski ve yeni işveren sorumlulukları,
 • ·Personel yönetiminde kullanılan formlar ve özellikleri,
 • ·İnsan Kaynakları Yönetmelikleri, oryantasyon ve organizasyon görev tanımlarının faydaları,
 • ·Disiplin Yönetmeliği ve uyarı cezası verilmesi ve işten çıkarmanın sonuçları,
 • · İş Yasalarına göre etkin dokümantasyon yazışma ve formlar,
 • · İş Davalarını kazanılması için yapılması gereken çalışmalar,
 • · Deneme ve değerlendirme süreçleri ve önemi,
 • ·Çalışma koşullarında değişiklik, görev, unvan ve ücret değişikliği yapılması,
 • · İş sözleşmelerinin sona erme şekilleri,
 • · Sözleşmenin sona erdirilme usulü ve yasal sonuçları,
 • · Belirli süreli sözleşmenin süre bitiminden önce feshi ve yasal sonuçları,
 • · Yazılı savunma alma, uyarı verme, işten çıkarma süreci ve hak düşürücü süreler,
 • ·İşten çıkarmada Performans Yönetimi Sisteminin sürece etkisi,
 • ·Hangi hallerde haklı nedenle iş sözleşmeleri sona erdirilir ve sonuçları nelerdir,
 • ·İhbar süreleri ve ihbar öneli kullanmama ve bedelini ödememenin sonuçları,
 • ·İş sözleşmelerinin sona erdirilmesinde hak düşürücü süreler ve zaman aşımı süreleri,
 • ·Alt İşveren (Taşeron) ücretleri, kıdem tazminatı ödemesinde asıl işveren sorumluluğu,
 • ·İşe iadelerde uygulanması gereken kararlar, prosedürleri, ücret tahakkukları nasıl yapılır,


ÜCRET ve BORDRO UYGULAMALARI

 • ·Kıdem, ihbar tazminatı hesabına giren ödemeler ve kıdem ve ihbar tazminatı hesaplama uygulamaları,
 • ·Ücret çeşitleri, özlük işlerinde kullanım ve ücretlerin ödenmesi
 • ·Ücretten indirim yapılamayacak haller ve ücret azaltmanın sonuçları,
 • ·Çalışma süreleri, fazla çalışma, fazla süreli çalışma kavramları ve hesaplama örnekleri,
 • ·Yıllık izin hak etme, izin ve izin ücreti hesaplama,
 • ·Sigorta primine tabi kazançlar,
 • ·Gelir vergisine tabi kazançlar,
 • ·Ücret ve ücret gelirlerine uygulanacak vergi tarifesi,
 • ·Yasal olarak Ücret bordrosunda bulunması gereken bilgiler,
 • ·Ücret bordrosunda GV kesinti oranları, SGK Prim matrahı hesaplanması,
 • ·SGK prim taban ve tavan uygulaması, çalışma şekillerine göre uygulanacak prim oranları,
 • ·Gelir vergisi matrahı ve Kümülatif vergi matrahı kavramları,
 • ·Devreden SGK Matrahının Sigorta prime tabi tutulması uygulamaları,
 • ·Ücret bordro, çıkış bordrosu ve mesai bordrosu hesaplanması,
 • ·Ücret bordrosunda yapılması gereken istisna ve indirimler,
 • ·Bordro parametreleri ve ücret, fazla mesai, ek ödemeler örnek bordro uygulamaları,
 • ·% 5 İşveren hazine yardımı indirim şartları ve hazine yardımının geri alınması,
 • ·Asgari geçim indirimi uygulamaları ve bordroda gösterilmesi,
 • ·Birden fazla işverenden elde edilen ücretlerin durumu,
 • ·İşe iade kararlarında bordro yapımı, beyan süreçleri, sigorta primi ve vergi ödemesi,

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İletişim Bilgileri:

Telefon: (0216) 411 43 44 - 386 43 63

Detaylı bilgi için Gamze Güven
Cep : (0533) 685 00 81

Mail:

gamze@cozuminsankaynaklari.com

Yeniliklerden Haberdar ol

Yeni eklenen eğitimlerden & size özel kampanyalardan haberdar olmak için lütfen kayıt yaptırınız.