YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sürekli Eğitim Uygulama ve
Araştırma Merkezi

Bizi Arayın : (0212) 236 85 70
20.01.2018

Kamu İhale Mevzuatı Ve Eğitimi

Eğitim Tarihi:

Başlangıç : 20.01.2018
Bitiş : 25.02.2018

Eğitim Yeri :

Yıldız Teknik Üniversitesi
Yıldız, Beşiktaş, İstanbul

Eğitim Süresi :

6 Hafta (72 Saat)

Ücret:

2000 TL +%8 KDV


Eğitim Detayları

KAMU İHALE MEVZUATI EĞİTİMİ

EĞİTİMİN  SÜRESİ       : 6   HAFTA

DERS SÜRESİ              : 72  SAAT 

EĞİTİMİN AMACI         :

Kamu kaynağının tamamına yakınının ihaleler yoluyla harcandığı günümüzde hem kamu idareleri yetkili ve çalışanları, hem de piyasa ve firmalar için Kamu İhale Mevzuatı çok önem arzetmektedir. Kamu görevlilerinin sorunsuz ve şikayetsiz olarak ihale ve tedarik faaliyetlerini yürütmeleri,firmaların ise kamu kaynağından daha çok pay alabilmek için ihalelere teklif sunmaları ve ihale almaları ancak iyi bir eğitim ve bu eğitime istinaden mevzuata hakim olmakla mümkündür.İşte bu sebeplerle yapılacak eğitimde 4734 Sayılı KAMU İHALE KANUNU ve 4735 Sayılı KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU ile bu kanunlarla bağlantılı  DİĞER MEVZUAT hakkında katılımcılara kavrama düzeyinde bilgi ve beceri kazandırılacak, kazanılan bu bilgi ve beceriye istinaden ;

- ‘’KAMU İHALE MEVZUATI EĞİTİMİ KATILIM BELGESİ’’ ve

- ‘’4734 ve 4735 Sayılı Kamu İhale Mevzuatı Kapsamında İÇ DENETİM ve DANIŞMANLIK  BAŞARI SERTİFİKASI ‘’verilecektir.

 

KAMU  İHALE MEVZUATI  EĞİTİMİNE  KİMLER KATILABİLİR veNE GİBİ ŞARTLAR ARANIR ?

4734 ve 4735 Sayılı Kamu İhale Mevzuatı Kapsamında Yapılacak Sertifika Programınaen az Lise ve Dengi Okul Mezunu olmak kaydıyla;
       1. İç Denetim ve Danışmanlık yapmak isteyenler,

       2. Uygulama yapanlar ve yapacak olanlar,

       3. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yetkilileri ve Çalışanları ,

       4. Özel Firmaların Sahipleri, Yetkilileri ve  Çalışanları ,

       5. Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Özel Firmalarda  Çalışmak isteyenler

       6.Bireysel olarak kendini geliştirmek isteyenler(Kamu ve Özel)

       7. Müteahhitler,Şirket yöneticileri,Tüm teknik elemanlar, Öğrenciler, İhale takip elemanları, Teknik Müşavirler, Danışmanlar, Avukatlar ve Konuyla ilgilenen tüm adaylar katılabilir

Not: ''Resmi veya özel kurum ve kuruluşlara topluca YILDIZ  SEM’de veya talep edenlerin istedikleri yerlerde Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi verilebilecektir'' 

 

SERTİFİKA  HAKKINDA

Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi Sertifika programının katılımcılarına eğitim sonunda % 80 devam koşulunu sağlamaları koşulu ile Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanacak ve Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü ile SEM müdürünün imzası olacak şekilde sertifika sunulacaktır.  Katılımcılar eğitim sonunda % 80 devam koşulunu sağlamaları koşulu ile  iki tür belge alabilecekler:


Başarı Sertifikası: Sertifika programına %80 devam zorunluluğuna uymak kaydıyla ,eğitim süresi içerisinde yapılacak ön testler ve iki adet proje ödevi ile final sınavdan başarılı bir puan alan katılımcılara ‘’4734 ve 4735 Sayılı Kamu İhale Mevzuatı Kapsamında İÇ DENETİM ve DANIŞMANLIK BAŞARI SERTİFİKASI’

 

   NOT: İÇ DENETİM görevleri için 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ‘’ İç denetçinin nitelikleri ve atanması ’’başlıklı 65 inci maddesinin a fıkrası gereğince en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak şartı aranmaktadır.Bu sebeple Kamu İhale Mevzuatı Eğitimine katılanlardan en az dört yıllık yüksek öğrenim görmeyenler önceden alacakları bu ‘'İÇ DENETİM ve DANIŞMANLIK  BAŞARI SERTİFİKASI’’nı 4 yıllık eğitimlerini tamamladıklarında etkin olarak kullanabileceklerdir.

 

EĞİTİMİN  İÇERİĞİ      :

 

- 4734 VE 4735 SAYILI  KAMU  İHALE  MEVZUATI  VE BU  KAPSAMDA

  İHALE VE TEDAİK FAALİYETLERİ 

 

  Genel Esaslar

 

  Tedarikle İlgili Esaslar

 

  Tedarik Faaliyetlerindeki Yetki ve Sorumluluklar

 

- 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU

 

- 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU

 

- İHALE UYGULAMA YÖNETMELİKLERİ

  Mal,Hizmet,Yapım,Danışmanlık,Elektronik ve Çerçeve Anlaşma İhaleleri

  Uygulama Yönetmelikleri

 

- MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİKLERİ

  Mal, Hizmet, Yapım ve Danışmanlık Muayene ve Kabul Yönetmelikleri

- İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA YÖNETMELİK

  (Şikayet Yönetmeliği)

- PROJE TASARIM,PLANLAMA VE SANAT ESERLERİ YARIŞMALARI

  YÖNETMELİĞİ

  Mimarlık,Peyzaj Mimarlığı,Mühendislik,Kentsel Tasarım Projeleri,Şehir ve

  Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği

  - 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 üncü MADDESİNİN (e)

 BENDİNE  GÖRE  YAPILACAK ALIMLARDA UYGULANACAK USUL

 VE ESASLARA  İLİŞKİN YÖNETMELİK

 

-  KAMU İHALE KURUMU TEBLİĞLERİ

  Kamu İhale Kurumu Genel Tebliği

  '' Her yıl Şubat ayı itibariyla güncellenen Parasal Değerler Tebliği''

  Elektronik Kamu Alımları Platformunun Kullanılmasına İlişkin 1 Nolu Tebliğ

  İlave Fiyat Farkı Esaslarının Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

  Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği

  İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ(Şikayet Tebliği)

- FİYAT FARKI ESASLARI

  Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkı Esasları

-KAMU İHALE KURULU DÜZENLEYİCİ KARARLARI

-KAMU İHALE KURULU UYUŞMAZLIK KARARLARI

 

- KAMU İHALE MEVZUATI İLE BAĞLANTILI DİĞER MEVZUAT

 

  Diğer Mevzuat

 

  5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

  İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar

 

  Sayıştay kanunu

 

  Damga Vergisi Kanunu

  Tebligat Kanunu

 

  6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu

  5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

  Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği

  Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

  Taşınır Mal Yönetmeliği

  Taşınmaz Mal Yönetmeliği

 

  Varsa Diğer Mevzuat

 

NOT:''Eğitim 4734 ve 4735 sayılı kanunların birinci maddesinden

başlayarak ihale ve sözleşme süreci doğrultusunda sıfırdan

verilecek.Diğer mevzuatların ilgili yerleri ve bağlantılı hususları

eğitimde ele alınacaktır.Özellikle  4734 ve 4735 sayılı kanunların

üzerinde durulacaktır.''

 

- ÖNEMLİ  İNTERNET SİTELERİ

  www.ihale.gov.tr , www.maliye.gov.tr , www.mevzuat.gov.tr

- ÖĞRENİLEN  MEVZUATLAR DOĞRULTUSUNDA

  ihale öncesi  yapılacak işlemleri öğrenme ve sorun çözme

  ihale yapılması aşamasındakiişlemleri öğrenme ve sorun çözme

  ihale sonrasıyapılacak işlemleri öğrenme ve sorun çözme

  Sözleşme sürecindeyapılacak işlemleri öğrenme ve sorun çözme

  Sözleşmenin uygulanmasıve karşılaşılan sorunları çözme

          

 

-SINAV

 Sınav öncesi özet

 Sınav

 Sınav sorularının açıklamalı olarak cevaplanması

 

 

 

DERS PROGRAMI:

CUMARTESİ  VE PAZAR GÜNÜ SAAT : 10.00-16.20 ARASI

SABAH: 10.00 – 12.20 Arası 3 DERS ,

ÖĞLEDEN SONRA : 14.00 – 16.20 arası  3 DERS

Not: isteğe bağlı haftaiçi grubu açılabilecektir. 

 

NOT: Programdaki ders başlama ve bitim saatleri eğitim başladığında eğitime katılanlardan gelecek istekler doğrultusunda hoca ve eğitime katılanlarla yapılacak istişare sonucunda alınacak ortak karara göre yeniden belirlenebilecektir.

                                                                                                       

Yeniliklerden Haberdar ol

Yeni eklenen eğitimlerden & size özel kampanyalardan haberdar olmak için lütfen kayıt yaptırınız.