YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sürekli Eğitim Uygulama ve
Araştırma Merkezi

Bizi Arayın : (0212) 236 85 70
18.09.2017

ELEKTRİK 1 kV. ÜSTÜ ve 1 kV. ALTI TESİSLER SMM YETKİ BELGESİ DERS TAMAMLAMA PROGRAMI

Eğitim Tarihi:

Başlangıç : 18.09.2017
Bitiş : 30.12.2017

Eğitim Yeri :

Yıldız Teknik Üniversitesi
Yıldız, Beşiktaş, İstanbul

Eğitim Süresi :

45 Saat/15 Hafta (her bir ders)

Ücret:

900 TL + KDV (%8) (her bir ders)


Eğitim Detayları

Üniversitelerin Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümlerinden mezun olup Serbest Müşavir Mühendis (MSS) olarak çalışmak isteyen mühendislerin “Elektrik 1 kV. Üstü ve 1 kV. Altı Tesisler SMM Belgesi” alabilmeleri için, EMO Serbest Müşavir Mühendislik Hizmetleri Yönetmeliği’nin 9. Maddesinin 8. fıkrası gereği almaları gereken derslere yönelik SMM Yetki Belgesi Ders Tamamlama Programı gerçekleştirilecektir.

Eğitim Tarihi:

Başlangıç : 18-23 Eylül 2017 Haftası

Bitiş : 25-30 Aralık 2017 Haftası

Üniversitelerin Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümlerinden mezun olup Serbest Müşavir Mühendis (MSS) olarak çalışmak isteyen mühendislerin “Elektrik 1 kV. Üstü ve 1 kV. Altı Tesisler SMM Belgesi” alabilmeleri için, EMO Serbest Müşavir Mühendislik Hizmetleri Yönetmeliği’nin 9. Maddesinin 8. fıkrası gereği almaları gereken derslere yönelik SMM Yetki Belgesi Ders Tamamlama Programı gerçekleştirilecektir.

Program kapsamında YTÜ Elektrik Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri tarafından verilecek aşağıdaki derslerin açılması planlanmaktadır.

  • ·Yüksek Gerilim Tekniği
  • ·Elektrik Enerjisi Üretimi
  • ·Elektrik Tesislerinde Koruma Tekniği
  • ·Enerji Dağıtımı
  • ·Enerji İletimi
  • ·Güç Sistemleri Analizi
  • ·Elektrik Makinaları I

Program Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Mustafa BAYSAL

Yıldız Teknik Üniversitesi

Elektrik-Elektronik Fakültesi

Elektrik Mühendisliği Bölümü

34220, Esenler, İstanbul

Tel : (212) 383 58 21

GSM : (505) 562 29 61

e-posta :baysal@yildiz.edu.tr

mbaysal76@gmail.com

Programın Düzenlenme Saatleri :

Her ders 3 saat/hafta olacak şekilde yapılacaktır. Ders gün ve saatleri 12 Eylül 2017 Salı saat 18:00 da Yıldız Kampüsü A blok SEM ofisinde katılımcılar ile yapılacak toplantıda belirlenecektir.

Program Kontenjanı: 15 kişi (her bir ders)

Transkript Belgesi :Her ders için % 70 devam koşulunu şartı vardır. Yapılacak ara sınavlar ile final sınavlarında başarılı olan katılımcılara dersi veren öğretim üyesi tarafından onaylanmış olan Transkript belgesi verilecektir.

Not: Lütfen ön başvuru formunda hangi derslere kayıt yaptırmak istediğinizi ve dersler için hangi gün ve saatleri tercih ettiğinizi belirtiniz.

Ders İçerikleri: Ders içerikleri için tıklayınız. (Aşağıdaki ders içerikleri link ile verilebilir)

İlgili Mevzuat:

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Serbest Müşavir Mühendislik Hizmetleri Yönetmeliği

Yüksek Gerilim Tekniği

1 Yüksek Gerilim hakkında genel bilgiler: Y.G.’in kullanılma sebebi, Gerilimler ile ilgili tanımlar, Doğal Güç.

2 Y.G. çeşitleri ve tanımları: Yüksek Doğru Gerilim, Yüksek Alternatif Gerilim, Darbe Gerilimi.

3 Y.G.’in üretilmesi: Yüksek Alternatif Gerilimin üretilmesi,

4 Yüksek Doğru Gerilimin üretilmesi.

5 Darbe Gerilimlerinin üretilmesi.

6 Yüksek Gerilimin Ölçülmesi. Elektrot Sistemlerinin incelenmesi: Elektrostatik Alan, Koordinat Sistemleri, Potansiyelin Laplasyeni.

7 Düzlemsel Elektrot Sistemleri

8 Küresel Elektrot Sistemleri

9 Silindirsel Elektrot Sistemleri.

10 Çok Tabakalı Elektrot Sistemleri, Çok Tabakalı Düzlemsel Elektrot Sistemler

11 Çok Tabakalı Küresel Elektrot Sistemleri, Çok Tabakalı Silindirsel Elektrot Sistemleri

12 Y.G.’de Deşarj Olayları: Deşarj olaylarının tanıtılması, Korona Gerilimi.

13 Demet İletkenler, Korona Kayıpları.

14 Yalıtkan Malzemelerin Dielektrik Kaybı ; Dielektrik Kayıp Faktörü ve Kayıp Faktörünün Ölçülmesi.

Elektrik Enerjisi Üretimi

1 Enerji Tanımları, Elektrik Enerjisinin Tarihi ve Üretim İlkeleri

2 Elektrik Santrallerinin Kurulumundaki Kriterler ve Çevresel Etkiler

3 Elektrik Santrallerinin Çeşitleri ve Kısaca Tanıtımı

4 Termik Santraller (Temel Yapıları, Türleri)

5 Termik Santraller - Buhar (Kömür) Santralleri

6 Termik Santraller - Gaz Santralleri, Kombine Çevrimli Gaz Santralleri

7 Termik Santraller - Gaz Motorları ve Dizel Santraller

8 Termik Santraller - Nükleer Santraller

9 Hidroelektrik Santraller

10 Hidroelektrik Santraller (Devam)

11 Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Elektrik Enerjisi Üretimi

12 Elektrik Enerji Ekonomisi ile İlgili Temel Kavramlar, Günlük Yük Eğrisi, Düzenlenmiş Yıllık Yük Eğrisi

13 Santral Tipine Göre Enerji ve Yakıt Maliyetinin (TL/kWh) Hesaplanması (I)

14 Santral Tipine Göre Enerji ve Yakıt Maliyetinin (TL/kWh) Hesaplanması (II)

Elektrik Tesislerinde Koruma Tekniği

1. Koruma ile ilgili temel kavramlar, koruma sistemini oluşturan elemanlar.

2 Koruma rölelerinin yapıları ve çalışma prensipleri , Paletli tip elektromekanik röleler, endüksiyon tipi röleler, termik röle.

3 Oran rölesi, empedans rölesi, statik röleler.

4 Akım transformatörlerinin yapısı, çalışma prensibi, bağlantıları, deneyleri, seçim kriterleri, M5 ve 10P tipi akım transformatörleri.

5 Gerilim transformatörlerinin yapısı, çalışma prensibi, bağlantıları, deneyleri, seçim kriterleri, kapasitif gerilim transformatörleri.

6 Koruma röleleri, koruma rölelerinin sınıflandırılması (Aşırı akım-kısa devre röleleri, yönlü aşırı akım röleleri, aşırı/düşük gerilim röleleri, faz koruma röleleri.)

7 Koruma röleleri (Gaz basıncı ile çalışan röleler, mesafe röleleri, diferansiyel röleler)

8 Kesici kumanda devrelerinin incelenmesi, koruma rölesi ile kesiciye kumanda edilmesi.

9 İletim hatlarının sabit zamanlı ve ters zamanlı aşırı akım röleleri ile korunması.

10 İletim hatlarının mesafe röleleri ile korunması, pilot koruma.

11 Koruma rölelerinin koordinasyonu, örnek sistemler üzerinde uygulamalar.

12 Bara ve Generatör koruması.

13 Motor koruması

14 Transformatör koruması

Enerji Dağıtımı

1 Dağıtım Şebekeleri.

2 Yük Karakteristikleri.

3 Gerilim Düşümü ve Güç Kayıpları 1.

4 Gerilim Düşümü ve Güç Kayıpları 2. Problemler.

5 Dallı Şebekeler 1.

6 Dallı Şebekeler 2. Problemler.

7 Ağ Şebekeler 1.

8 Ağ Şebekeler 2. Problemler.

9 Yeraltı Kabloları 1.

10 Yeraltı Kabloları 2. Problemler.

11 Kısa Devre Hesapları 1.

12 Kısa Devre Hesapları 2. Problemler.

13 Baralar. Problemler.

14. Dağıtım Şebekelerinde Kompanzasyon

Enerji İletimi

1 İletim Hatlarının Karakteristiklerinin İncelenmesi

2 İletim Hatlarında Akım ve Gerilim Münasebetleri

3 İletim Hattı Modelleri

4 Kısa İletim Hatları

5 Orta Uzunluktaki İletim Hatları

6 Nominal pi Devreleri ve Nominal T Devreleri

7 Uzun İletim Hatları

8 Uzun İletim Hattı Eşitliklerinin Açıklanması

9 İletim Hattı Denklemlerinin Genel Devre Sabitleri İle Gösterilmesi

10 A,B,C ve D Sabitlerinin Hesaplanması

11 Uzun İletim Hatları İçin Eşdeğer pi ve T Devreleri

12 Enerji İletim Hatlarının Reaktif Güç Kompanzasyonu

13 Doğru Akım İle Enerji İletimi

14 Elektrik Şebeke Kayıplarının İncelenmesi

Güç Sistemleri Analizi

1 Tek Hat Empedans Diyagramları

2 Per Unit (pu) Değerler

3 Empedans ve Reaktans Diyagramları

4 Devre Denklemleri ve Çözümleri, Düğüm Denklemleri

5 Bara Admitans ve Empedans Matrisleri ve Bara Empedans Matrisinin Direkt Metotla Yazılması

6 Senkron Makinelerde Simetrik Üç Fazlı Arızalar

7 Arıza Hesaplarında Bara Empedans Matrisi

8 Simetrili Bileşenler

9 Sequence Empedanslar ve Sequence Devreler

10 Güç Sistemlerinde Arızalar

11 Güç Sistemlerinde Simetrik Arızalar

12 Güç Sistemlerinde Asimetrik Arızalar

13 Asimetrik Arızaların Analizinde Bara Empedans Matrisinin Kullanımı

14 Güç Sistemlerinde Kararlılık

Elektrik Makinaları I

1 Enerji Dönüşümü ile İlgili Genel İlkeler ve Tanımlar
2 Bir ve İki Uyarmalı Sistemlerde Enerji Dönüşümü
3 Elektromekanik Enerji Dönüşümü ve Makine Modellerine Göre Özendüktansların İncelenmesi
4 Doğru Akım Makinalarının Yapısı ve Uyarma Şekilleri
5 Doğru Akım Makinalarının Elektriksel Eşdeğer Devreleri ve Endüi Reaksiyonu
6 Doğru Akım Makinalarının Geçici ve Sürekli Çalışma Gerilim Denklemleri
7 Doğru Akım Makinalarında Ani Moment İfadelerinin Çıkartılması, Konuyla İlgili Problemlerin Çözümü.
8 Doğru Akım Makinalarında Kayıplar ve Verim
9 Doğru Akım Makinalarında Hız Kontrol Yöntemlerine Genel Bakış
10 Transformatörlerin Genel İncelenmesi, Bir Fazlı Transformatörün Boşta Çalışmasının Açıklanması ve Yüklü Çalışan Bir Transformatörde Sekonder Büyüklüklerin Primer Büyüklüklere İndirgenmesi
11 Bir Fazlı Transformatörlerin Eşdeğer Devrelerinin Çıkartılması ve Fazör Diyagramlarının Çizimi
12 Bir Fazlı Transformatörlerde Kısa Devre Çalışmanın İncelenmesi ile Kayıp ve Verim İfadelerinin Çıkartılması
13 Bir Fazlı Transformatörlerin Kapp Diyagramını Çizerek Değişik Çalışma Koşullarının Açıklanması, Konuyla İlgili Problemlerin Çözümü.
14 Bir Fazlı İki Transformatörün Paralel Çalışması, Ototransformatörler

Yeniliklerden Haberdar ol

Yeni eklenen eğitimlerden & size özel kampanyalardan haberdar olmak için lütfen kayıt yaptırınız.