YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sürekli Eğitim Uygulama ve
Araştırma Merkezi

Bizi Arayın : (0212) 236 85 70
08.12.2017

ACİL DURUM EKİPLERİ VE KRİZ YÖNETİMİ EKİBİ EĞİTİCİ EĞİTİMİ PROGRAMI (ANTALYA)

Eğitim Tarihi:

Başlangıç : 08.12.2017
Bitiş : 08.12.2017

Eğitim Yeri :

ANTALYA

Eğitim Süresi :

*

Ücret:


Eğitim Detayları

ACİL DURUM EKİPLERİ VE KRİZ YÖNETİMİ EKİBİ EĞİTİCİ EĞİTİMİ PROGRAMI

Eğiminin Amacı ;

Alt kısımda belirtilen kanun ve yönetmelikler baz alınarak mevzuata uygun şekilde işletmelerde çalışan tüm personelin yılda bir sefer zorunlu yapması gereken “ Acil Durum Tatbikatını ve Acil Durum Ekipleri Eğitimini”verebilecek, Acil Durumlar Konularında önlem alarak gerekli çalışmaları yapabilecek eğitmenler yetiştirmektir.

Eğitimin Yasal Dayanağı ;

* 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu.

* 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu.

* 2009 tarihli Binaların Yangınlardan Korunması Hakkındaki Yönetmelik.

* 2013 tarihli İş Yerlerinde Acil Durumlar Hakkındaki Yönetmelik.

* 2013 tarihli Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği.

* Yıldız Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği.

Eğitimin Hedef Kitlesi ;

Özel sektörde veya kamu kurumlarında en az 1 yıl tecrübesi olan ve aşağıdaki şartlardan herhangi birini taşıyan kişiler başvurabilir.

 • Özel veya kamu kuruluşlarında eğitim bölümlerinde çalışan en az Lise ve Dengi Okul Mezunu,
 • Üniversitelerin ön lisans (İş sağlığı ve iş güvenliği, sivil savunma, insan kaynakları ve itfaiyecilik bölümü) programında okuyan ya da mezun olanlar,
 • Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinde görev yapan A, B ve C sertifikasına sahip iş güvenliği uzmanları,
 • Özel Eğitim Merkezlerinde Eğitici olarak çalışanlar,
 • İSG Uzman adayları,
 • Bağımsız veya kuruma bağlı eğitim veren eğiticiler,
 • Eğitimci olmak isteyen veya yeni meslek edinmek isteyen En az Üniversite ön lisans Mezunları,
 • Özel Firmalarda veya Kamu Kurum ve Kuruluşlarında görev yapan İSG uzmanları.

Eğitimin Süresi ve Şekli ;

Eğitici Eğitiminin süresi 5 gün – 45 saattir. 4 gün uzaktan eğitim olup, 1 gün teorik ve uygulama eğitimi şeklinde verilecektir. Sınavlar aynı gün eğitimlerin tamamlanmasına müteakip yapılacaktır.

Eğitime Katılacak Kişi Sayısı ;

1 grupta yer alacak maksimum kursiyer sayısı 25 dir.

Eğitim Yeri ;

Yıldız Teknik Üniversitesi Kampüsü

Eğitim Süreci ve Sertifikalandırma ;

a)Sertifikalarınız da olabilecek yanlışların önüne geçilebilmesi için, eğitime başlamadan önce, katılımcı kimliğini ve mezuniyet belgesini bilgikesisimegitim@gmail.com adresine scanner yaparak mail atılması gerekmektedir.

b)Eğitim sırasında dağıtılan yoklama kağıtlarına katılımcılar doldurmak kaydı ile imza atacaklardır.

c)Eğitim yoklamalarına, eğitim koordinatörü de imza atacaktır.

d)Eğitim bittikten sonra katılımcılara, eğitmen tarafından eğitim değerlendirme formu ve sertifika testi dağıtılarak doldurmaları sağlanacaktır. Sertifika sınavınıgeçme notu 100 üzerinden, 70 puanve üzeridir.

e)Olumsuz hava koşulları, vardiya değişikliği, kursiyerlerin bilgi ve tecrübe koşulları gibi nedenlerden dolayı, eğitimin saat ve içeriğini değiştirme tasarrufuKesişim Eğitim ve Danışmanlığaaittir.

f)Uygulama eğitimi icra edilirken, oluşabilecek risklerden eğitmen sorumlu olup, üniversite sorumlu değildir.

g)Sertifikalar,YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ tarafından hazırlanarak onaylanacaktır.

Eğitim Sonrası Bireysel Kazanımlar ;

 • İş yerlerinde oluşabilecek acil durumlarda, kriz masasının kurulması, yönetilmesi ve yönlendirmesini bilir ve uygular.
 • 2013 tarihli işyerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelik gereği, hazırlanması gereken acil durum planlarını hazırlar, kontrol ve revize edebilir.
 • İş yerlerinde Acil Durum Risk analizi yapabilir.
 • İş yerlerinde Acil Durum Planı yapabilir.
 • 6331 sayılı kanun ve 2009 tarihli binaların yangın korunması hakkındaki yönetmeliğin 126. maddesine göre, özel işyerleri ve kamu kuruluşlarında, oluşturulması gereken acil durum ekiplerini oluşturabilir, görevlendirebilir.
 • 2009 tarihli binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliğin 127. maddesinde belirtilen ve söndürme ekibine, kurtarma ekibine, koruma ekibine, ilk yardım ekibine acil durum yönetimi ile bilgilendirme eğitimi verir.
 • 2009 tarihli binaların yangın korunması hakkındaki yönetmeliğin 127. maddesinde belirtilen acil durum ekiplerinin görevini bilir.
 • 2013 tarihli İşyerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelik ve 2009 tarihli binaların yangın korunması hakkındaki yönetmeliğin 129. maddesine göre acil durum ve tahliye yöntemlerini oluşturur, tatbikatları yaptırır.
 • Acil durumlarda gece ve gündüz uygulamalarını bilir.
 • 2013 tarihli sağlık ve güvenlik işaretleri yönetmelik gereği, iş yerlerinde yapılması zorunlu olan sağlık ve güvenlik işaretleri konusunda bilgilendirme eğitimi verebilir.
 • 2013 tarihli işyerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelik gereği yılda en az bir defa yaptırılması gereken tatbikatı denetler, gözden geçirir, düzenleyici ve önleyici faaliyetleri alaraktatbikat raporudüzenler.
 • 6331 sayılı kanunda, 2009 tarihli binaların yangınlardan korunması hakkındaki yönetmelikte, 2013 tarihli işyerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelikte geçen eğitimleri verdikten sonra eğitime katılanlaraKATILIMbelgesi verebilir.

Eğitim Sonrası Kurumsal Kazanımlar ;

 • Kurum içerisinde, basit tedbirsizlik sonucu meydana gelebilecek acil durumların önlenmesini,
 • Acil Durumlar için mücadele edilmesini,
 • Acil Durumların Renk Kodlarının belirlenmesini,
 • İşletme veya kurumların prestijinin korunmasını,
 • Verim ve kalitenin artmasını,
 • Eğitim maliyetlerin düşürülmesi,
 • Personelin öz güveninin artırılmasını,
 • Yetişkinlere doğru ve etkili eğitim vermenin başarısını sağlayacaktır.

Ödemeler peşin veya havale şeklinde yapılacaktır.

Kayıt, Bilgi ve İletişim İçin ;

KESİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK

Eda AKSÖZ 0536 035 2501 bilgikesisimegitim@gmail.com yazalım.

Yeniliklerden Haberdar ol

Yeni eklenen eğitimlerden & size özel kampanyalardan haberdar olmak için lütfen kayıt yaptırınız.