YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sürekli Eğitim Uygulama ve
Araştırma Merkezi

Bizi Arayın : (0212) 236 85 70
29.11.2016

​3.SEVİYE YANGIN EĞİTİCİ EĞİTİMİ PROGRAMI

Eğitim Tarihi:

Başlangıç : 29.11.2016
Bitiş : 03.12.2017

Eğitim Yeri :

Yıldız Teknik Üniversitesi
Davutpaşa Kampüsü, Esenler, İstanbul

Eğitim Süresi :

29-30 Kasım, 01-02 Aralık 2017 4 gün uzaktan eğitim yapılacaktı

Ücret:


Eğitim Detayları

3.SEVİYE YANGIN EĞİTİCİ EĞİTİMİ PROGRAMI

29-30 Kasım, 01-02 Aralık 2017 4 gün uzaktan eğitim yapılacaktır. 03 Aralık 2017 tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsünde uygulama eğitimi gerçekleşecektir.


Eğiminin Amacı ;

Alt kısımda belirtilen kanun ve yönetmelikler baz alınarak mevzuata uygun şekilde işletmelerde talepler doğrultusunda “BİNALARDA, YANGIN GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI” yapabilir.

Eğitimin Yasal Dayanağı ;

* 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu.

* 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu.

* 2009 tarihli Binaların Yangınlardan Korunması Hakkındaki Yönetmelik.

* 2013 tarihli İş Yerlerinde Acil Durumlar Hakkındaki Yönetmelik.

* 2013 tarihli Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği.

* 2006 tarihli 26326 belediye itfaiye yönetmeliği

* 2001 tarihli 4708 sayılı yapı denetimi hakkında kanun

*2008 tarihli 26778 sayılı Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği

* Yıldız Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği.

Eğitimin Hedef Kitlesi ;

Özel sektörde veya kamu kurumlarında en az 1 yıl tecrübesi olan ve aşağıdaki şartlardan herhangi birini taşıyan kişiler başvurabilir.

 • Özel veya kamu kuruluşlarında eğitim bölümlerinde çalışan en az Lise ve Dengi Okul Mezunu,
 • Üniversitelerin ön lisans (İş sağlığı ve iş güvenliği, sivil savunma, insan kaynakları ve itfaiyecilik bölümü) programında okuyan ya da mezun olanlar,
 • Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinde görev yapan A, B ve C sertifikasına sahip iş güvenliği uzmanları,
 • Özel Eğitim Merkezlerinde Eğitici olarak çalışanlar,
 • İSG Uzman adayları,
 • Bağımsız veya kuruma bağlı eğitim veren eğiticiler,
 • Eğitimci olmak isteyen veya yeni meslek edinmek isteyen En az Üniversite ön lisans Mezunları,
 • Özel Firmalarda veya Kamu Kurum ve Kuruluşlarında görev yapan İSG uzmanları.

(1. Seviye Yangın Eğitici Eğitimini Tamamlayan Kursiyer, 2. Seviye Yangın Eğitici Eğitimi Almaya Hak Kazanmaktadır.)

Eğitimin Süresi ve Şekli ;

Yangın Eğitici Eğitiminin süresi 5 gün – 45 saattir. 4 gün uzaktan eğitim olup, 1 gün teorik ve uygulama eğitimi şeklinde verilecektir. Sınavlar aynı gün eğitimlerin tamamlanmasına müteakip yapılacaktır.

Eğitime Katılacak Kişi Sayısı ;

1 grupta yer alacak maksimum kursiyer sayısı 25 dir.

Eğitim Yeri ;

Yıldız Teknik Üniversitesi Kampüsü

Eğitim Süreci ve Sertifikalandırma ;

a)Sertifikalarınız da olabilecek yanlışların önüne geçilebilmesi için, eğitime başlamadan önce, katılımcı kimliğini ve mezuniyet belgesinikesisimoktayzafer@gmail.comveyakesisimytu@gmail.comadreslerinden birisine scanner yaparak mail atması gerekmektedir.

b)Eğitim sırasında dağıtılan yoklama kağıtlarına katılımcılar doldurmak kaydı ile imza atacaklardır.

c)Eğitim yoklamalarına, eğitim koordinatörü de imza atacaktır.

d)Eğitim bittikten sonra katılımcılara, eğitmen tarafından eğitim değerlendirme formu ve sertifika testi dağıtılarak doldurmaları sağlanacaktır. Sertifika sınavınıgeçme notu 100 üzerinden, 70 puanve üzeridir.

e)Olumsuz hava koşulları, vardiya değişikliği, kursiyerlerin bilgi ve tecrübe koşulları gibi nedenlerden dolayı, eğitimin saat ve içeriğini değiştirme tasarrufuKesişim Eğitim ve Danışmanlığaaittir.

f)Uygulama eğitimi icra edilirken, oluşabilecek risklerden eğitmen sorumlu olup, üniversite sorumlu değildir.

g)Sertifikalar,YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ tarafından hazırlanarak onaylanacaktır.

Eğitim Sonrası Bireysel Kazanımlar ;

 • Binaların, kullanım amaçlarına göre sınıflarını ve binaların tehlike sınıflarını bilir.
 • Kaçış yolu sayısı ve genişliklerini, kullanıcı yükü ve katsayılarını bilir.
 • Kaçış merdivenlerinin, özellik ve standartlarını bilir.
 • Doğalgaz ve LPG tesisatlı kazan dairelerinde güvenlik önlemlerini bilir.
 • Acil durum aydınlatma sistemlerini, sesli ve ışıklı uyarı sistemlerini bilir.
 • Duman kontrol sistemlerini bilir.
 • Dedektör çeşitlerini ( duman, ısı, vs), çalışma prensiplerini ve standartlarını bilir.
 • Otomatik algılama sistemi gereken binaları bilir.
 • Yangın algılama ve uyarı sistemlerini bilir.
 • Sulu söndürme ( ıslak, kuru) sistemlerini, bu sistemler için su ihtiyaçlarını hesaplayabilir, sprinklerin çeşitlerini ve kapasitelerini bilir.
 • Köpüklü, Gazlı ve Kuru tozlu söndürme sistemlerini bilir.
 • Yangın dolaplarının, Hidrantların, Yangın pompalarının, özelliklerini, standartlarını ve su ihtiyaçlarını hesaplayabilir.
 • Taşınabilir yangın söndürme tüplerinin standartlara uygunluk ve kontrolünü bilir.
 • İtfaiye su verme ağzını bilir.
 • Tehlikeli maddelerin sınıflarını bilir.
 • LPG(Likid petrol gazı) ile ilgili alınan güvenlik tedbirlerinin, yangın yönetmeliğine uygunluğunu tespit edebilir.
 • Yanıcı ve parlayıcı sıvıların, sınıflarını bilir.
 • Yanıcı ve parlayıcı sıvılar ile ilgili alınan güvenlik tedbirlerinin, yangın yönetmeliğine uygunluğunu tespit edebilir.
 • 2013 tarihli işyerlerin de acil durumlar hakkında yönetmelik gereği, hazırlanması gerekenACİL DURUM PLANLARINIhazırlar, kontrol ve revize edebilir.
 • Acil eylem planlarındaki, yangın postalarına eğitim verip, eğitim sonundaKATILIM BELGESİ veya KATILIM SERTİFİKASI verebilir.
 • Talepler doğrultusunda,YANGIN RİSK ANALİZİyapabilir ve analiz sonucundaYAZILI RAPORsunabilir.
 • Talepler doğrultusunda,BİNALARDA, YANGIN GÜVENLİK DANIŞMANLIĞIyapabilir.

Eğitim Sonrası Kurumsal Kazanımlar ;

 • Kurum içerisinde yangın güvenliği konularında kontrol
 • Yangın çıkmaması için önlemlerin bilinçlendirilmiş yetkinlik bazlı birisinin yapması,
 • İşletme veya kurumların prestijinin korunmasını,
 • Verim ve kalitenin artmasını,
 • Maliyetlerin düşürülmesi,
 • Genel Yangın kontrollerinin yapılması ve raporlanması,

Fiyatlandırma ve Ödeme Şekli ;

 • Satış Fiyatımız 1.300 TL + KDV Kişi Başı
 • YTÜ Personeli, Mezunu veya Öğrencisine 1.200 TL + KDV Kişi Başı
 • Devlet Kamu ve Kurumlarına 1.200 TL + KDV Kişi Başı
 • 5 Kişi ve Üzerinde olan Gruplar 1.200 TL + KDV Kişi Başı

Ödemeler peşin veya havale şeklinde yapılacaktır.

Kayıt, Bilgi ve İletişim İçin ;

KESİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK

Oktay ZAFER

0 541 690 88 54

kesisimoktayzafer@gmail.com

bilgi@yildizegitici.com

www.yildizegitici.com

Yeniliklerden Haberdar ol

Yeni eklenen eğitimlerden & size özel kampanyalardan haberdar olmak için lütfen kayıt yaptırınız.