YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sürekli Eğitim Uygulama ve
Araştırma Merkezi

Bizi Arayın : (0212) 236 85 70
09.12.2017

1.SEVİYE YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞİTİCİ EĞİTİMİ PROGRAMI (ANTALYA)

Eğitim Tarihi:

Başlangıç : 09.12.2017
Bitiş : 09.12.2017

Eğitim Yeri :

ANTALYA

Eğitim Süresi :

*

Ücret:


Eğitim Detayları

1.SEVİYE YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞİTİCİ EĞİTİMİ PROGRAMI

Eğiminin Amacı ;

Alt kısımda belirtilen kanun ve yönetmelikler baz alınarak mevzuata uygun şekilde işletmelerde

alınması zorunlu olan “ Yüksekte Çalışma Eğitimi ” vererek, " KATILIM BELGESİ

veya KATILIM SERTİFİKASI" düzenleyebilecektir.

Yasal Dayanağı ;

* 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu.

* 2547 sayılı yükseköğretim kanunu madde 12(b)

* 2001 tarihli 4708 sayılı yapı denetimi hakkında kanun

* 2008 tarihli 26778 sayılı Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği

* 2013 tarihli Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği

* Yıldız Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği.

Eğitimin Hedef Kitlesi ;

Özel sektörde veya kamu kurumlarında en az 1 yıl tecrübesi olan ve aşağıdaki şartlardan herhangi birini taşıyan kişiler başvurabilir.

 • Özel veya kamu kuruluşlarında eğitim bölümlerinde çalışan en az Lise ve Dengi Okul Mezunu,
 • Üniversitelerin ön lisans (İş sağlığı ve iş güvenliği, sivil savunma, insan kaynakları ve itfaiyecilik bölümü) programında okuyan ya da mezun olanlar,
 • Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinde görev yapan A, B ve C sertifikasına sahip iş güvenliği uzmanları,
 • Özel Eğitim Merkezlerinde Eğitici olarak çalışanlar,
 • İSG Uzman adayları,
 • Bağımsız veya kuruma bağlı eğitim veren eğiticiler,
 • Eğitimci olmak isteyen veya yeni meslek edinmek isteyen En az Üniversite ön lisans Mezunları,
 • Özel Firmalarda veya Kamu Kurum ve Kuruluşlarında görev yapan İSG uzmanları.

Eğitiminin Süresi ve Şekli ;

Yüksekte Çalışma Eğitici Eğitiminin süresi 5 gün – 45 saattir.4 gün uzaktan eğitim olup, 1 gün teorik ve uygulama eğitimi şeklinde verilecektir. Sınavlar aynı gün eğitimlerin tamamlanmasına müteakip yapılacaktır.

Eğitime Katılacak Kişi Sayısı ;

1 grupta yer alacak maksimum kursiyer sayısı 25 dir.

Eğitim Yeri ;

Yıldız Teknik Üniversitesi Kampüsü

Eğitim Süreci ve Sertifikalandırma ;

a)Sertifikalarınız da olabilecek yanlışların önüne geçilebilmesi için, eğitime başlamadan önce, katılımcı kimliğini ve mezuniyet belgesini bilgikesisimegitim@gmail.com adresine scanner yaparak mail atılması gerekmektedir.

b)Eğitim sırasında dağıtılan yoklama kağıtlarına katılımcılar doldurmak kaydı ile imza atacaklardır.

c)Eğitim yoklamalarına, eğitim koordinatörü de imza atacaktır.

d)Eğitim bittikten sonra katılımcılara, eğitmen tarafından eğitim değerlendirme formu ve sertifika testi dağıtılarak doldurmaları sağlanacaktır. Sertifika sınavınıgeçme notu 100 üzerinden, 70 puanve üzeridir.

e)Olumsuz hava koşulları, vardiya değişikliği, kursiyerlerin bilgi ve tecrübe koşulları gibi nedenlerden dolayı, eğitimin saat ve içeriğini değiştirme tasarrufuKesişim Eğitim ve Danışmanlığaaittir.

f)Uygulama eğitimi icra edilirken, oluşabilecek risklerden eğitmen sorumlu olup, üniversite sorumlu değildir.

g)Sertifikalar,YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ tarafından hazırlanarak onaylanacaktır.

Eğitim Sonrası Bireysel Kazanımlar ;

 • Yüksekte çalışmanın tanımını ve çeşitlerini bilir.
 • Yükseklik bilincini ve güvenlik önlemlerini bilir.
 • Yüksekte çalışma ekipmanlarını ( Merdiven, iskele, vinç, platform vs ) bilir.
 • Yüksekte çalışmada kullanılan ekipmanları ( Emniyet kemeri, güvenlik ağları, şok emiciler, armut ve D karabina, vs)bilir.
 • Yüksekte çalışma ekipmanlarının kullanma prensiplerini bilir.
 • Yükseğe güvenle ulaşma yöntemlerini bilir.
 • Yüksekte çalışma ile ilgili kanun, yönetmelik ve tüzükleri bilir.
 • İskelelerin kurulması ve iskeleler ile çalışma, konularını bilir.
 • Korkuluklar, çatılar ve çatılarda çalışma konularını bilir.
 • Dış cephe asansörlerini bilir.
 • Mobil yükselebilen platformları bilir.
 • Kaldırma ekipmanlarını bilir.
 • Merdivenlerde çalışma tekniklerini bilir.
 • Emniyet şeritleri ile işaretleme yöntemlerini bilir.
 • Ankraj noktalarını ve ankrajların, nerelerde kullanılması gerektiğini bilir.
 • Tehlikeli ve güvensiz durumları bilir.
 • Güvenli ortam oluşturmayı bilir.
 • Düşmeden korunmada kullanılan ekipmanların standartlarını bilir.
 • Düşme faktörü ve yüksekte çalışmanın risklerinden korunma yöntemlerini bilir.
 • Yüksekte çalışma eğitimi için program ve gerekli malzemeleri hazırlar.
 • Yüksekte çalışma eğitimi için güvenlik önlemlerini alır.
 • Yüksekte çalışma eğitimi sonrası değerlendirme yapar ve kayıtları tutar.
 • 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında, yüksekte çalışma eğitimi verebilir.
 • 25786 sayılı yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği gereği yüksekte çalışma eğitimi verebilir.
 • 25786 sayılı yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği gereği çalışılacak işin güvenliği hakkında bilgilendirme yapabilir.
 • 28695 sayılı yönetmelik gereği, Kişisel Koruyucu Donanımların kullanılması konusunda uygulamalı eğitim verebilir.
 • Yüksekte çalışma ortamlarının nereler olduğunu bilir.
 • Yüksekte çalışmalarda kullanılan kişisel koruyucu donanımları ( Baret, gözlük, eldiven, emniyet ayakkabısı, bot, çizme vs) bilir.
 • Yüksekte çalışma eğitimi sonunda KATILIM BELGESİverebilir.

Eğitim Sonrası Kurumsal Kazanımlar ;

 • Kurum içerisinde var olan yüksekte çalışmalarda düşmelerin tespiti,
 • Yüksekte Yapılacak Çalışmalarda önlemlerin alınmasının, bilinçlendirilmiş yetkinlik bazlı birisinin yapması,
 • İşletme veya kurumların prestijinin korunmasını,
 • Verim ve kalitenin artmasını,
 • Eğitim maliyetlerin düşürülmesi,

Ödemeler peşin veya havale şeklinde yapılacaktır.

Kayıt, Bilgi ve İletişim İçin ;

KESİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK

Eda AKSÖZ 0536 035 2501 bilgikesisimegitim@gmail.com yazalım.

Yeniliklerden Haberdar ol

Yeni eklenen eğitimlerden & size özel kampanyalardan haberdar olmak için lütfen kayıt yaptırınız.